Svetelné bytosti my sme, nie táto hrubá hmota.“
Majster Yoda

 

Občas, keď sme dole len potrebujeme malú pomoc na pozdvihnutie ducha – odomknúť prístup k skrytej vnútornej sile, aby sme sa opäť nadýchli a vzlietli. Kým nevidíme čo sa deje, nevieme to zmeniť. Keď vieme kam chceme ísť, vieme ktorým smerom sa vybrať. Túžime si „spomenúť“ na to čo je pre nás dobré, čo je naša výsostná pravda, čo je naše vznešené poslanie tu na Zemi. Vniesť vedomie do nášho prežívania je ako rozsvietiť svetlo Ja v temnote duše.

Dobrý začiatok je zbaviť sa predstavy, že sa veci udejú samé. Nie, neudejú. Chce to iniciatívu. 

Jedna z veľmi praktických a naučiteľných metód je psychofonetika, s ktorou pracujem už štvrtý rok.

[break][/break] PSYCHOFONETIKA JE METÓDA SEBAUVEDOMENIA A OBNOVY CELÉHO ČLOVEKA: TELA, ŽIVOTNEJ ENERGIE, DUŠE I DUCHA.

Spojením hlbokého empatického rozhovoru a dramatoterapeutického procesu sa vieme spojiť s hlbokou múdrosťou svojho tela i duše, čo nám umožní porozumieť sám sebe a úspešne nastúpiť cestu ku zmenám v živote. Psychofonetika je forma celostného poradenstva osobného a profesionálneho rozvoja a/alebo psychoterapie. Psychoterapiu chápe nie ako opravu psychopatologických javov, ale ako cestu duševného rozvoja smerom k vyššiemu, plnšiemu a hlbšiemu potenciálu človeka.

 

ČÍM JE PSYCHOFONETIKA VÝNIMOČNÁ?
Poskytuje praktické nástroje na zmenu, vyzdravenie, na základe spoznania príčin a súvislostí.
Človek preberá zodpovednosť sám za seba, terapeut je jeho odborne školený priateľ a sprievodca, nevzniká terapeutická závislosť.
Každý môže potenciálne tieto 
nástroje využívať aj mimo terapie, v pracovnom aj domácom prostredí bez prítomnosti terapeuta.

 

KTO JU VYUŽÍVA?
Učitelia, lekári, zdravotnícki pracovníci, tréneri, lektori, sociálni pracovníci, právnici, umelci, manažéri, koučovia, všetci ktorí pracujú s klientmi. Rodičia, manželia, partneri.
Každá profesia i životná rola pred nás kladie životné výzvy. Môžu sa javiť ako prekážka, ale môžu byť aj príležitosťou pre osobný rast.


PRINCÍPY PSYCHOFONETIKY
Cieľom práce na sebe je 
nové sebauvedomenie mobilizácia vôle smerom k želaným zmenám v živote.
Ako nástroje sa používajú empatický rozhovor a vyjadrovanie vnútorného diania pomocou 
vedomých  giest (rukami, telom). Nepoužívajú sa hypnotické techniky, máte úplnú kontrolu nad témou, prioritami, smerovaním a hĺbkou dialógu a skúmania. Môžete tak znovu preberať plnú moc a zodpovednosť za svoje rozhodnutia a osobný rozvoj. Terapeut vás pri procese sprevádza. Stáva sa tak odborne školeným priateľom a “pôrodnou asistentkou” vášho nového sebauvedomenia.

[break][/break]ČO SA DÁ RIEŠIŤ POMOCOU PSYCHOFONETIKY?

Čokoľvek, čo považujete za problematické, čo riešiť chcete a máte ochotu prevziať za to zodpovednosť, a vrátane vás. Napríklad, najrôznejšie strachy, hnev, neistota, neschopnosť konať, prokrastinácia, neželané a opakované reaktívne správanie, projekcie, závislosti, dôsledky zneužívania, sebanenávisť, bolesť (telesná či duševná), Ale aj potrebné zmeny ako dôležité životné rozhodnutia, vzťahy (rodinné, partnerské, pracovné), osobný rast a rozvoj.

 

AKO TO FUNGUJE?

Pomocou vedomého vnímania svojich pocitov a svojho fyzického tela získavate body vstupu k hlbšej inteligencii ľudského tela, v ktorom sú uložené všetky zážitky a skúsenosti. Metodickým použitím pamäte  tela nájdete novú perspektívu, nový pohľad na vlastné zážitky, emocionálnu dynamiku a opakované “automatické” správanie. Na základe tohoto nového pohľadu na seba môžete začať uskutočňovať praktické zmeny vo vašom živote.

Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú špeciálnym spôsobom v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupné bežnému rozpamätávaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z raného detstva a podobne. Napriek tomu všetky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve tie nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.
Psychofonetika umožňuje, aby sa vzorce správania, myšlienky, emócie, pocity, predstavy o sebe samom, reakcie a projekcie dali spojiť s momentom a príčinou ich pôvodného vzniku. Ošetrenie pôvodnej príčiny z minulosti umožňuje zrealizovať želané zmeny v súčasnosti.

[break][/break]Tvorca metódy je Yehuda Tagar, terapeut izraelského pôvodu, praktikujúci a vyučujúci psychofonetiku a metodickú empatiu. Robí poradenstvo pre jednotlivcov i organizácie už takmer 30 rokov. Od roku 2012 pôsobí aj v Strednej Európe. Na Slovensku pôsobí v Škole empatie ako hlavný lektor.

 

Ako funguje psychofonetická terapia?

Kde si nájdem kurz?

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Nie som moje telo, mám telo.
Nie som moje myšlienky, myslím si ich.
Nie som moja bolesť, cítim bolesť.
Nepotrebujem Tvoje múdro, mám vlastné.

KONTAKT

Vyštudovala som psychofonetiku v Škole empatie priamo u jej zakladateľa Yehudu Tagara ako prvá absolventka trojročného štúdia na Slovensku a v Čechách. Som očarená ľudskými príbehmi a zápletkami duše na našich životných cestách. Verím v spiritualitu ešte hlbšiu ako je ženská a mužská, verím v ľudskú bytosť, ktoré smeruje k rovnováhe v celistvosti. Verím, že sme tu pre vlastný osobný rozvoj umožňujúci duchovný rast nášho Ja. A tomu napomáham svojou prácou cez hlboké ľudské stretnutia s vedomou empatiou.


Ako lektorka osobnostného rozvoja pracujem od roku 2002 v rôznych sférach  – predovšetkým v neziskovom sektore a v biznise.

Stanka_profilovka1_cb-small

Stanka_profilovka2_color

foto Zuzana Kuníková

Stanka Miková
info@selfdevelopment.sk
+421 905 659 599
+420 730 16 44 22

Mariánske Lázně

Open