Stanka

BACHOVKY – PERUTNÍK

Hrdosť, pýcha, povýšenosť. Človek, ktorý „má navrch“, ale izoluje sa do hrdosti, je ťažké zblížiť sa. Nezaťažuje druhých svojimi ťažkosťami, nežiada o radu ani pomoc, všetko si „ja sám“ vyrieši.

BACHOVKY – CLEMATIS

Ľudia, ktorí „nie sú doma“. Zasnení, duchom neprítomní, roztržití, nepozorní. Deti, ktoré nevedia dávať pozor. Studené ruky a nohy, sklon k omdlievaniu, nízka vitalita, poruchy zraku a sluchu. Nerealizovaní umelci, snílci. Potreba uzemnenia.

BACHOVKY – VŔBA

Sklamanie, hnev, iní ľudia robia naschvál. Obeť okolností, iných ľudí, osudu. Príčiny ležia vonku, Ty za to nemôžeš. Deti, ktorým sa vráti obdobie vzdoru po narodení mladšieho súrodenca.

BACHOVKY – GORSE

Beznádej. Strata odvahy skúšať ešte niečo ďalšie, lebo nič nefungovalo. Chronické ochorenia bez nádeje. Človek sa vzdal nádeje na zlepšenia, ale ešte je ochotný niečo posledné vyskúšať. Aj tak to nebude fungovať.

BACHOVKY – ROŽEC

Nedôvera vo vlastný vnútorný hlas, radšej sa pýtaš druhých, neveríš svojej intuícii. Čo je správne, hľadáš vo vonkajšom svete. Pochybnosti o vlastných rozhodnutiach a názoroch.

BACHOVKY – VLAŠSKÝ ORECH

Je pre všetkých, ktorí sa rozhodli urobiť veľký životný krok a začínajú niečo nové. Pomáha ustáť veľké životné zmeny, ako rozvody, zmeny povolania, sťahovanie, tehotenstvo, rast zubov, nástup do školy, puberta, nástup do dôchodku a podobne. Pomáha odpojiť nefunkčné väzby z minulosti, zavrieť za sebou dvere, vytiahnuť kotvu.

BACHOVKY – VINIČ

Malý tyran, tvrdý vodca, diktátor, všetko komanduje a diriguje, preberá moc, musí byť po jeho. Neberie ohľady na city a mienku druhých. Deti bijú kamarátov.

BACHOVKY – ZIMOLEZ

Staré dobré časy – smútok za domovom, nástup na intrák alebo do škôlky, dlho sa cnie za strateným blízkym. Život v spomienkach, nostalgia. Za socíku bolo všetko lepšie. Neschopnosť opustiť a odpustiť staré krivdy.

BACHOVKY – SLIVKA

Nežná ružová pre strach z vnútornej tikajúcej bomby. Priveľký vnútorný tlak, človek sa bojí, že urobí niečo strašné alebo mu preskočí. Výbuchy temperamentu, vnútorný kŕč. Nočné pocikávanie detí.

BACHOVKY – VRES

Potreba všetko porozprávať druhým, potreba zdieľania a sebaobjasňovania. Nedostatok záujmu o druhých, hovorí len o sebe a veľa. Človek na začiatku duchovnej cesty, keď nové spirituálne zážitky musí všetkým neustále popisovať.

Scroll to Top