FAQ

Komu sú kurzy určené?
Všetky kurzy sú určené výhradne dobrovoľným účastníkom a účastníčkam. Prosíme Vás, neprihlasujte svojich manželov, svoje manželky, priateľov a priateľky, susedov, kolegov, podriadených a podriadené, ani svojich šéfov a šéfky, len preto, že sa Vám zdá, že to potrebujú.
Vítame každého a každú, kto príde zo svojej vlastnej vôle a s vlastným zámerom urobiť niečo pre seba, pre blízkych, pre svet.
Ste vítaní a vítané, ak hľadáte bezpečné prostredie, možnosť hovoriť alebo možnosť mlčať, vybrať si čo je pre Vás najlepšie, slobodne robiť iba to, s čím súhlasíte a hoci aj odísť, ak sa vám nebude páčiť.


Čo očakávať?

Veľmi interaktívny tréning nástrojov psychofonetiky pre seba-poznanie, seba-vedomie, seba-vedenie a seba-liečeniev príjemnom prostredí, bezstresový časový harmonogram, prekračovanie svojich hraníc, zážitok, prežívanie a uvedomovanie. Hovorí sa, že ak si účastníci odnesú z kurzu aspoň 5% informácií, považuje sa za úspešný. U nás nie. Namiesto informácií si odnesiete ďalší čriepok poznania Seba.


Čo neočakávať?

Absolvovaním kurzu sa nezmení ani svet, ani Vaše okolie ani Vy. Možno sa zmení niečo vo Vás, možno malá časť, vďaka ktorej sa Vám bude dýchať a žiť ľahšie. Neodídete bezradní ako to, čo zrazu viete vniesť do života. Budete vedieť kde začať, ako pokračovať a kam smerovať. Neočakávajte ani učebnice ani tlačené školiace materiály, okrem toho, že sú neekologické, obsahujú zväčša zase iba informácie. Tých je plný internet. Chcem Vám dať viac.

Hello World
Open