ČO ROBÍME

spať

Empatia k sebe
Workshop

BRNO

Kurz prvej pomoci  s psychofonetikou pre emocionálne záťaže. Zážitkový tréning pre rozvoj empatie k sebe.
 

Často hľadáme pomoc a podporu zvonku a často ju nedostávame. Väčšinou sme v tom sami, ale aj sami si vieme pomôcť, keď vieme ako na to.

Cyklus terapeuticko-vzdelávacích workshopov s psychofonetikou je  zameraný na najbežnejšie záťaže - Strach, Stres, Hnev, Pochybnosti ale aj iné. Ak chceš uvidieť svoj Strach a vysporiadať sa s ním, vybaviť si to s Pochybnosťami alebo prestať kričať na ľudí, na ktorých kričať nechceš, odpovede nájdeš práve tu.

Môžeme mať vplyv na to, aký svet žijeme. Vedome čistiť svoje filtre, vedome rozháňať oblaky vlastnej duše tak, aby sme lepšie POROZUMELI sebe a videli svet, situácie a ľudí objektívne. Naše vnímanie a konanie je nevedome ovplyvňované tým, čo nevidíme. Preto najprv potrebujeme "vidieť".

Možeme využiť POROZUMENIE ako nástroj k uvoľneniu hnevu, strachu, blokov a emócií, súčasných aj minulých.  POROZUMENIE je nástroj k nastaveniu hojnosti a radostného, zdravého života. Čomu POROZUMIEME, to vieme napraviť.

To nám umožňuje psychofonetika. Praktický, naučiteľný, doma samostatne použiteľný spôsob "videnia" svojej vlastnej duše. Psychofonetika pracuje objektívne, bez posudzovania, s porozumením, s hlbokou empatiou.

Svet okolo nás sa nezmení, ale my môžeme zmeniť svoje vnímanie a postoje, stať akými chceme byť, nasledovať svoj vyšší potenciál, byť lepšími "JA".

Pracujeme v malých skupinách max 5 ľudí, máme priestor na bezpečné zdieľanie, individuálnu prácu podporenú skupinou a tréning nástrojov seba-vedomia, seba-vedenia a seba-liečenia.

Referencie:
"Sedenia so Stankou sú pre mňa novou skúsenosťou, boli plné emócií a seba spoznávania, ktoré jemne a nenásilne usmerňovala svojim profesionálnym a citlivým prístupom.
Ďakujem Bea F."
 
"Nie je vôbec jednoduché dostať sa k sebe dovnútra, byť konfrontovaná so svojim vlastným vnútroným svetom, skúmať zvonku na svoje niekoľkonásobné ja, ktoré volá mnohými spôsobmi po náprave a podať mu pomocnú ruku. a pritom to dokáže každý a každá z nás. vystupiť zo seba, pozrieť sa na s ňu zvonku a s láskou, a dať jej, čo potrebuje. empaticky k sebe samej. vidieť vlastnú dušu a pohladiť ju s porozumením a bez posudzovania. nie je to konečný stav, ale cesta, na ktorú som opatrne vstúpila keď som prešla cyklom Stankiných psychofonetických workshopov, zameraných najmä na Strach, Stres, Hnev a Pochybnosti v nás. a začala som rozumieť, odkiaľ sa vo mne tieto aj iné pocity berú a ako s nimi naložiť. Veronika S."
 
Rozsah: 4 x 2 hodiny + domáce úlohy
Dátum: 15.5., 29.5., 12.6., 19.6.  - utorky 18:00-20:00
Cena: 1.200 Kč
 
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ
 
 

Comments are closed.

Open